Ταξίδι επιβράβευσης στην Ιορδανία για τους συνεργάτες της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.