Ταξίδι επιβράβευσης στην Κυανή Ακτή για τους συνεργάτες της INTERLIFE