Ο Τ. Χατζηθεοδοσίου στο 7ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών