Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Allianz για το 3 τρίμηνο του 2023