Τα Επιμελητήρια οφείλουν να σταθούν δίπλα στις πυρόπληκτες επιχειρήσεις