Τα αποτελέσματα και η επιτυχία της 1ης Διαδικτυακής Ψηφοφορίας που διοργάνωσε το ΕΕΑ