Συνεταιριστική Ασφαλιστική: 26ο Συνέδριο Πωλήσεων στη Μαδρίτη