Συνέδριο ΕΣΑΠΕ- GAMA Global Hellas “Leadership: The Past, the Present & the Future”: Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα