Συνεδρία ΕΛΛΑΔΟΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ LIMRA με καλεσμένους τους Mr Nick Scott Wilson και κ. Δημήτρη Γαβαλάκη