Συνάντηση της Υπουργού κυρίας Δόμνας Μηχαηλίδου με το Δ.Σ. της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος