Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Council of Bureaux (COB) το Επικουρικό Κεφάλαιο και το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης