Στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ασπροπύργου σήμερα ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου