Στην Αθήνα το Διεθνές Συνέδριο όλων των Οικονομικών Διευθυντών του Ομίλου ERGO