Στατιστικά στοιχεία Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων: δ΄ τρίμηνο 2021