«Σεισμός στο Μουσείο»
Ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και την ΑΧΑ