Σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση έλαβε το ΤΟ Ε.Ι.Α.Σ. από την EFICERT