Σημαντική αύξηση ασφαλίστρων και καθαρών εσόδων του Ομίλου Τalanx πάρα τις μεγάλες ζημιές από φυσικές καταστροφές