«Σημαντικές επαφές του Γ. Χατζηθεοδοσίου στη Νέα Υόρκη με εκπροσώπους της Ομογένειας και στόχο την τόνωση των επενδύσεων στην Ελλάδα