Σημαντικές διακρίσεις για τη Eurolife FFH στα Digital Finance Awards