ΣΕΜΑ: Ζητά την εφαρμογή των αναθεωρημένων όρων ασφάλισης μεταφοράς εμπορευμάτων (IC Clauses)