ΣΕΜΑ: Η πραγματική υπεραξία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης