Σε πλήρη εφαρμογή το σχέδιο ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Εθνικής Ασφαλιστικής