Σε ενίσχυση του Στελεχιακού Δυναμικού της προχώρησε η Globalnet