Σ.Ε.Σ.Α.Ε.: Πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση με μεγάλη επιτυχία