Σ.Ε.Σ.Α.Ε.: Ομιλία με θέμα: τη Βιωσιμότητα και την Ασφάλιση