ΠΣΑΣ: Ανακοίνωση Γενικής Εκλογο-απολογιστικής Συνέλευσής