Πρωτοπόρο το Ε.Ε.Α. στον τομέα της Ψυχικής Υγείας: Δημιουργείται το πρώτο Κέντρο Ημέρας στην Αττική για επαγγελματίες και εργαζόμενους