Πρωτιά της Εθνικής Ασφαλιστικής στο No Finish Line Athens 2018