«Προτάσεις του ΕΕΑ στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου για την υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων