Προστιθέμενη αξία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από τη συνεργασία INTERAMERICAN και «The Tipping Point»