Πρόσκληση σε Webinar “Καλή Πρακτική Διαχείρισης και Ιδιοκτησίας Συλλογών Έργων Τέχνης” από την ΕΕΑΕ