Προσφορά της INTERAMERICAN για την πρόληψη του Σακχαρώδη Διαβήτη