Προσφορά αγάπης από την INTERLIFE και το Ανθρώπινο Δυναμικό της