Πόλος Έλξης του ασφαλιστικού κλάδου άλλη μια Ημερίδα ESG