Παρουσίαση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας της INTERLIFE στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος