Παρουσίαση του Επαιδευτικού Προγράμματος Μαΐου του Ε.Ι.Α.Σ.