ΠΑΝΟΡΜΟΣ: Συνάτηση γνωριμίας με στελέχη της ΜΙΝΕΤΤΑ