Όμιλος Talanx: Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου ξεπέρασαν το 1 Δις ευρώ για πρώτη φορά