Ολοκληρώθηκε η συμφωνία του Ομίλου Reale με την Υδρόγειο Ασφαλιστική