Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της MetLife στην Ελλάδα από το Όμιλο NN