Ολοκλήρωση 12ου ακαδημαϊκού κύκλου του “Advanced Program in Management for Insurance Executives”