Οι απώλειες στη ναυτιλία σημείωσαν ιστορικά χαμηλό επίπεδο παρά τους αυξανόμενους κινδύνους που αντιμετωπίζει ο τομέας συνολικά