Ο Sandro Panizza εκλέχθηκε Αντιπρόεδρος της Insurance Europe