Ο κ. Βασίλειος Καρέλλας νέος Διευθυντής Πωλήσεων της CNP ΖΩΗΣ