Ο κ. Νικόλαος Βιδάκης Νέος Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου Πωλήσεων στην ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική