Ο Γιάννης Ρούντος ολοκληρώνει την επαγγελματική διαδρομή του στην INTERAMERICAN