Νέες πρωτοβουλίες από τη Eurolife FFH για τους ασφαλισμένους της στη Θεσσαλία