Νέα οργανωτική δομή Γενικής Διεύθυνσης Πωλήσεων & Marketing