Νέα, καινοτόμα, διοικητική διάρθρωση για την Εθνική Ασφαλιστική, με επίκεντρο τον πελάτη και τις ανάγκες του