Νέα διαχειριστική επιτροπή στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης